2019-01-26

پاراستزی (گزگز): علل، علائم، تشخیص و درمان

پاراستزی (گزگز): علل، علائم، تشخیص و درمان پاراستزی یا بی حسی و خواب رفتن اندام ها، احساس مور مور و سوزشی است که فرد در پاها، […]