2018-10-11
بیرون زدگی یا فتق دیسک کمر

بیرون زدگی یا فتق دیسک کمر

بیرون زدگی دیسک چیست؟ ستون فقرات از مجموعه ای از استخوانها ( مهره) تشکیل شده است که در یک ردیف پشت سر هم قرار گرفته اند […]
2018-10-16
پاسخ به سوالاتی درباره تزریق دیسکوژل در دیسک کمر

پاسخ به سوالاتی درباره تزریق دیسکوژل در دیسک کمر

تزریق دیسکوژل   تزریق دیسکوژل چیست؟ در این درمان تزریق دیسکوژل (ترکیبی از الکل ،سلولز و تنگستن) در بخش بیرون زده دیسک بین مهره ای که […]
2019-03-13
بیرون زدگی دیسک در مهره های سینه ای

بیرون زدگی دیسک در مهره های سینه ای

بیرون زدگی دیسک در مهره های سینه ای   بیرون زدگی دیسک زمانی اتفاق می افتد که الیاف فیبری خارجی (محیطی) دیسک های بین مهره ای […]