2018-11-26
بلوک انتخابی ریشه عصبی (SNRB)(selective nerve root block)

بلوک انتخابی ریشه عصبی (SNRB)(selective nerve root block)

  یکی از روش های تزریقی رایج، بلوک انتخابی ریشه عصبی است که به آن به صورت مخفف SNRB (مخفف عبارت selective nerve root block ) […]
2018-12-08
تزریق اپیدورال استروئید چیست؟

تزریق اپیدورال استروئید چیست؟

  یکی از رایج ترین تزریقاتی که به عنوان یک روش درمانی مورد استفاده قرار می گیرد، تزریق اپیدورال استروئید است. از تزریق اپیدورال استروئید برای […]