عضو رسمی انجمن جهانی درد

عضو رسمی انجمن بین المللی دردIASP عضو انجمن رژیونال آنستزی ودرد ایرانISRAPM


فوق تخصص اینترونشنال درد

گذراندن دوره فوق تخصصی اینترونشنال درد در دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو گروه فوق تخصصی درد،آندوسکوپی و جراحیهای کم تهاجمی ستون فقرات